Dragintra Fleet Services is een onafhankelijke dienstverlener die ondersteuning biedt bij tactische en strategische vloot- en mobiliteitsmanagement vraagstukken. Dat doen ze inmiddels Europees en zelfs internationaal: een van de nieuwste klanten heeft een vloot van 1000 voertuigen in 16 landen waaronder Indonesië. Making more of Mobility luidt de nieuwe internationale pay off…
Wijbenga: “We vinden het tijd om niet alleen ons verhaal te vertellen van de afgelopen 20 jaar, maar vooral onze visie over de komende 20 jaar. Onze missie is om van wagenparkbeheer en mobiliteitsmanagement de succesfactor van een bedrijf te maken. Nu en in de toekomst.”
Concreet houdt dat momenteel onder andere in om de transitie naar elektrische mobiliteit te begeleiden bij klanten. Een transitie die meer voeten in de aarde heeft dan menigeen denkt, benadrukt Wijbenga. Het gaat niet alleen om het simpele vervangen van brandstofauto’s door elektrische varianten.

“Bedenk allereerst dat gemiddeld de leaseauto’s 10.000 euro duurder zijn geworden. Ook al zijn ROB en ‘brandstof’ stukken goedkoper, het houdt niet automatisch in dat elektrisch rijden voor een werkgever goedkoper is. Het tegendeel is vaak het geval”, aldus Wijbenga.

Heilige huisjes
Dat laatste hangt wel weer af of hoe een werkgever omgaat met de normering van EV’s. Wij maken klanten bewust van de btw-privé afdracht en nemen deze mee in de TCO-berekeningen. Die btw-privé afdracht moet iedere werkgever doen als de betreffende werknemer de auto ook privé gebruikt; de overgrote meerderheid dus. Die btw-afdracht is 2,7 procent over de fiscale waarde, dus al bij al een flink bedrag, benadrukt Wijbenga. “Sommige werkgevers verrekenen dit in de eigen bijdrage, anderen doen er niets mee. Toch is het belangrijk er iets mee te doen, aangezien ook een eventueel mobiliteitsbudget gebaseerd wordt op de normering in de autoregeling.”

Kortom, het opstellen van een nieuwe, geëlektrificeerde autoregeling heeft veel voeten in de aarde. Daarbij heeft Dragintra soms te maken met botsende belangen binnen bedrijven zelf. Autokwesties liggen gevoelig, het is een van de ‘heilige huisjes’ binnen organisaties. Wijbenga: “Een directie wil vaak snel schakelen, wil snel voldoen aan bijvoorbeeld de CO2-doelstellingen. Het middelmanagement kan dan op de rem gaan staan, die zijn minder geneigd ‘de knip’ te maken naar volledige elektrificering. Zij voeren natuurlijk ook rechtstreeks de discussies met de leaserijders. In dat hele krachtenveld fungeren wij als filter.”

Veel gunstigere mobiliteitsbudget
Wat betreft dat heilige huisje: het verbaast Wijbenga nog regelmatig hoe de leaseauto nog top of mind staat bij de werknemer en niet het veel gunstigere mobiliteitsbudget. Dragintra heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee het verschil in kosten voor een werknemer inzichtelijk wordt gemaakt tussen een leaseauto en een mobiliteitsbudget. Zelf de kosten voor een eigen (privé) auto zijn daarin meegenomen, een (jonge) tweedehands weliswaar maar in dezelfde klasse als de leaseauto waarop hij of zij recht heeft. “Er worden appels met appels vergeleken; een jonge occasion kan je immers goed vergelijken met een nieuwe leaseauto. Het budget pakt dan in veel gevallengunstiger uit, al snel zo’n 100 euro per maand. Toch kiest de meerderheid van de medewerkers ook dan nog voor de leaseauto.”

In onze ogen heeft die keuze vooral te maken met gedrag, gewoontegedrag.
Om dat te veranderen is een lange adem nodig, weet ook Wijbenga. Zaak is om het gesprek hierover te blijven aangaan, op elk moment dat de medewerker een nieuwe keuze kan maken. Het zijn zaken die een onafhankelijke partij als Dragintra het best weet te voeren. Dat beseft een steeds grotere groep fleetowners. Leasemaatschappijen stoten bovendien meer en meer operationele
taken af, de dienstverlening verschraalt. Dat komt de fleetmanagementmarkt natuurlijk ten goede, maar het is wel zaak het kaf van het koren te scheiden, vindt Wijbenga. Hij ijvert al enige tijd voor het opzetten van een keurmerk in de branche. Want er zijn nu te veel bedrijfjes op de markt, veelal éénpitters, die niet altijd kwaliteit leveren bij de uitvoering van operationele taken en advies.
Bovendien heeft Dragintra flink geïnvesteerd in automatisering, software en interfaces. Maar vooral ook in mensen, want het uiteindelijk verschil maak je door persoonlijk contact, is Wijbenga van overtuigd.

Panklare oplossingen in Dragintra’s preferred supplier programma
Zie het als best practise model, het nieuwe preferred supplier programma van Dragintra. Volgens Erik Wijbenga wil een fleetowner vooral zo min mogelijk ‘gedoe’ rondom het wagenpark. Daarom zijn er panklare oplossingen gekomen die klanten van Dragintra meteen kunnen implementeren. Afgelopen april zijn de eerste oplossingen geïntroduceerd. Bijvoorbeeld de vakantieauto, actueel nu steeds meer werknemers elektrisch rijden. “Leasemaatschappijen weten dit maar niet op een eenduidige manier te regelen voor hun klanten. Daarom hebben we dit losgetrokken uit het leasecontract en een externe aanbieder gevonden die dat naar de eisen van onze klanten goed kan invullen. Op die manier hebben we ook 1 aanbieder van mobiliteitsbudgetten geselecteerd, rijvaardigheidstrainingen en 1 voor poolmanagement. Klanten hoeven hierover niet meer te onderhandelen over prijs, beschikbaarheid en service.” Binnenkort wordt ook alles rondom laadinfrastructuur erin aangeboden, Wijbenga is druk bezig met de onderhandelingen met leveranciers van laadpalen, installateurs en serviceproviders. Ook die moeten binnenkort in het preferred supplier programma worden opgenomen.