Dragintra Fleet Services is een onafhankelijke dienstverlener die ondersteuning biedt bij tactische en strategische vloot- en mobiliteitsmanagement vraagstukken (www.dragintra.nl). “Denk aan zaken als verduurzaming van het autobeleid en het optimaliseren van contracten en samenwerking met leveranciers. we helpen onze klanten bij het behalen van hun doelstellingen, bijvoorbeeld door het selecteren van de juiste leveranciers en het overnemen van de operationele activiteiten die doorgaans door de wagenparkbeheerder van de klant worden uitgevoerd”.

Of we van een trend kunnen spreken, kan Erik webenga van Dragintra nog niet categorisch zeggen. Maar het is wel merkbaar. Hij pikt soortgelijke signalen op van bezoekende leasemaatschappijen. Op zich is dat niet verwonderlijk. Met de huidige technologie proberen veel leasemaatschappijen het klanttraject maximaal te digitaliseren. Chauffeurs of wagenparkbeheerders kunnen veranderingen heel goed zelf verwerken. Ook een vraag over een bandenwissel kan digitaal worden afgehandeld. Maar neem het bestelproces van een voertuig, dat, zoals webenga benadrukt, aantoonbaar een van de meest complexe processen in de levenscyclus van een leaseauto is. En zeker een proces dat niet volledig geautomatiseerd kan worden. Waar vroeger een Rijdersdesk ondersteuning bood bij bijvoorbeeld de berekening en configuratie van een nieuwe auto, worden chauffeurs en wagenparkbeheerders nu aan hun lot overgelaten. En wagenparkbeheerders die met multi-biedingen werken, met aanbiedingen van meerdere leasemaatschappijen, worden met nog meer werk geconfronteerd.

webenga: “Je hoort praten over het ‘gewoon opbouwen van een interface’ tussen de lease- en HR-administratie van een bedrijf. Dat het eenvoudig is om gegevens te uploaden en uit te wisselen. Maar zo’n interface bouw je niet zomaar. Dragintra heeft zo’n interface met zowat elke leasemaatschappij, maar dat betekende een forse investering.”

Veelzijdige mobiliteitspartners’.

Het overgrote deel van de grotere wagenparkeigenaren doet zaken met meerdere leasemaatschappijen. Volgens webenga is het voor bedrijven vrijwel onmogelijk om in alle verschillende systemen van hun leasemaatschappijen zelf hun bedrijfsprocessen in te voeren en te veranderen. Strenge privacyregels maken de zaken nog ingewikkelder. “Voor veel bedrijven is het uitvoeren van operationele taken juist een van de redenen om te kiezen voor leasing.

Vandaag de dag positioneren leasemaatschappijen zich als ‘veelzijdige mobiliteitspartners’ van hun klanten en verschuiven ze het accent naar de front-end van hun dienstverlening. Consultancy speelt een belangrijke rol en begeleidt klanten door de steeds verder uitdijende mobiliteitsbranche. Op zich is daar niets mis mee, zeker niet als het gepaard gaat met een meer flexibele dienstverlening. webenga signaleert tal van uitstekende initiatieven op dit gebied, zoals het combineren van kleinere leaseauto’s voor dagelijks gebruik met ‘vakantieauto’s’ of e-bikes als onderdeel van een leasecontract. Maar net zo belangrijk is het stroomlijnen van de back-end activiteiten. Dat is in feite de grondgedachte van een wagenparkbeheerorganisatie als Dragintra. “Hoe meer leasemaatschappijen hun operationele taken opgeven, hoe beter we ons kunnen positioneren.

Eenvoudigheid!

Zou deze ’trend’ de keuze voor een single source leverancier aantrekkelijker maken? Vlootbezitters die zaken doen met één leasemaatschappij voor al hun mobiliteitsbehoeften, zoals de leasemaatschappijen die prefereren? webenga denkt dat het niet snel zal gebeuren. Zeker nu de leasekosten onder druk staan en bedrijven veel baat hebben bij multi-biedingen. Overigens ziet webenga de steeds verdergaande dienstverlening van de leasemaatschappijen als een risico. “Hoe breder de dienstverlening, hoe groter de complexiteit waarmee klanten te maken krijgen. De leasemaatschappijen bieden een breed scala aan producten aan, variërend van mobiliteitspassen tot een mobiliteitsknooppunt, van budgetten tot autodelen. En daarbij gaan ze volledig voorbij aan wat klanten vaak zoeken: eenvoud!”.

De focus van de leasemarkt op veelzijdige mobiliteit heeft een tweeledig karakter: het aantal leaseauto’s telt nog steeds. De koers van de brancheorganisatie in Nederland, VNA, is volledig gebaseerd op die cijfers en vooralsnog berekenen leasemaatschappijen hun efficiency op basis van de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal medewerkers. Dat betekent niet dat de mobiliteitseisen van bedrijven niet veranderen. webenga benadrukt dat ze dat wel doen. Grofweg zijn duurzaamheid en e-mobiliteit de belangrijkste thema’s. Elk bedrijf vertaalt deze behoeften op een andere manier; er zijn geen standaardoplossingen.

Webenga: “Juist nu moet je de beste oplossingen kunnen kiezen uit de beste dienstverleners. Als je als bedrijf wilt kiezen voor carsharing, mobiliteitsbudgetten of MaaS-oplossingen, geen probleem. we vinden de beste oplossingen voor onze klanten. Deze worden vaak aangeboden door gespecialiseerde partijen, waardoor mobiliteitspassen of leasefietsen hun core business worden. Om dit gespecialiseerde netwerk open te stellen voor onze klanten hebben we onlangs een centraal facturatiesysteem opgezet. Hierdoor blijft de facturatie aan onze klanten voor geleverde diensten eenvoudig. Want vergeet niet, in vergelijking met autoleasing is het openen van alternatieve mobiliteitsoplossingen een andere lijn.